Просто хороршоабота

Усі сили об’єднані: 17 берлінських майстерень під одним дахом: Робочі спільноти майстерень для людей з обмеже-ними можливостями (LAG WfbM) - це об’єднання майстерень різної спрямованості, що пропонують широкий спектр індивідуальних послуг з навчання, роботи та підтримки.

Наші пропозиції

У Німеччині існує широкий спектр можли- востей працевлаштування людей з обме- женими можливостями. Лише в Берліні 17 різних майстерень пропонують різноманітні можливості.

Тут робота побудована таким чином, що з нею може легко впоратися кожен. У центрі уваги знаходиться людина з її бажаннями, інтересами та здібностями. Діяльність майстерень також пропонує ши-рокий спектр освітніх можливостей і супут-ніх пропозицій. Є широкий вибір художніх чи творчих, педагогічних, терапевтичних чи спортивних курсів.

Осмислена робота надає структуру для по- всякденного життя та створює перспективи.Вона мотивує і в ідеалі приносить особисте задоволення та радість.

Для людей із високими потребами в під- тримці є також зони зайнятості та підтрим- ки, у яких навчають практичним життєвим навичкам та сприяють індивідуальному розвитку, а також розвитку соціальних, чутливих, когнітивних та емоційних навичок.

Завжди поруч із Вами

Можливості для роботи, які пропонують берлінські майстерні, різноманітні, численні та є по всьому місту.

Українська: https://www.berlin.de/ukraine/

 

Zurück